Make your own free website on Tripod.com
Pytanie do osób, utrzymywanych z kieszeni obywatela i podatnika

W nr 34 "NG" z dn. 19 - 25 sierpnia br. zaproponowaliśmy Czytelnikom nałamach naszego tygodnika publiczne zadawanie pytań urzędnikom państwowym, żyjącym z kieszeni podatnika. Będzie to, naszym zdaniem, sprzyjało budowaniu obywatelskiego państwa prawa, zwalczaniu korupcji oraz realizacji Ustawy o państwowej służbie z dnia 8 lipca br., zobowiązującej urzędników wszystkich rang i szczebli do tego, aby ich działalność była przejrzysta, zrozumiała i otwarta dla społeczeństwa.

Z zadowoleniem należy zaznaczyć,że w nasześlady poszło też inne polskie pismo.


Dziś Czytelnicy pytają Pana Prezydenta Valdasa Adamkusa

- Ekscelencjo. W czasie wizyty na Litwie prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego podczas brefingu dla dziennikarzy w dniu 9 kwietnia br. wspólnie oświadczyliście,że w tamtym roku szkolnym było już za późno na jakiekolwiek zmiany w sprawie obowiązkowego egzaminu z języka polskiego na maturach iże problem egzaminu z języka polskiego zostanie w najbliższym czasie rozwiązany.

Przypominamy więc,że już minęło pięć miesięcy iże rozpoczął się kolejny rok szkolny, a polskie szkoły, a wraz z nimi całe społeczeństwo polskie na Litwie, oczekują nażyczliwe potraktowanie ich propozycji.

- Kiedy więc Panie Prezydencie?

Nr.37 9 - 15 września