Make your own free website on Tripod.com
Zofia Zdanowicz

Cel człowieka

Przez całe życie masz naprzód tak płynąć,
Jak ptak w przestrzeniach wciąż dalej szybować.
Musisz swe skrzydła szeroko rozwinąć
I ciągle w górę swym lotem kierować.

Lecz jeśli zechcesz przez chwilę odpocząć,
Natychmiast zaczniesz spadać pomalutku.
I będziesz musiał od początku zacząć
Aby naprawić opieszałość krótką.

Dlatego trzeba bez przerwy pracować
I przez czas cały poruszać skrzydłami.
Droga, nad chmury tak ciągle kierować,
Aby na ziemię nie spaść z kamieniami.

NG46 (431)