Make your own free website on Tripod.com
Śladami naszych publikacji

List p. Ambasador RP
do "Naszej Gazety"

Pan Ryszard Maciejkianiec Redaktor Naczelny "Naszej Gazety"

W nawiązaniu do przedruku artykułu z "Kauno diena" z dnia 9 lipca 1999 r, opublikowanego w "Naszej Gazecie'' (26 sierpnia - 1 września br) a dot. wniosków protokołu litewskiej komisji rządowej nt. działalności AK, uprzejmie proszę o zamieszczenie następującego tekstu na łamach gazety:

"W nawiązaniu do wywiadu, jakiego udzieliłam dziennikowi "Kauno diena" w dniu 9 lipca 1999 r. pragnę poinformować, że wypowiedź moja, dotycząca wniosków protokołu litewskiej Komisji Rządowej nt. działalność AK z grudnia 1993 roku, wzbudziła oburzenie i ostry protest światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej - Okręg Wileński. Protest ten uważam za zasadny. Pragnę tą drogą wyrazić moje ubolewanie i przekazać słowa przeprosin dotkniętym tą wypowiedzią kombatantom AK''.

Z poważanem Eufemia Teichmann Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Wilnie Wilno, 4 listopada 1999 r.

NG 46 (431)