Make your own free website on Tripod.com
Grażyna Bartoszewicz

V ZJAZD ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO NA LITWIE

Nieco wcześniej informowaliśmy już o tym, że miał odbyć się w dniach 6-7 listopada V Zjazd Harcerstwa Polskiego na Litwie.

Właśnie w tych dniach gościnne progi szkoły średniej im. Jana Pawła II powitały gości i delegatów przybyłych na ostatni w tym tysiącleciu V Zjazd Harcerstwa Polskiego na Litwie, który odbywa się co dwa lata. Podstawowym celem zjazdu jest podsumowanie pracy byłej kadencji oraz nakreślenie planów na przyszłość.

Harcerstwo tworzą przede wszystkim ludzie młodzi i już dzisiaj mający niemałe osiągnięcia w różnych dziedzinach. Należąc do harcerstwa można nauczyć się wielu rzeczy, które w przyszłości na pewno się przydadzą. Człowiekowi zaś, nie związanemu z harcerstwem, działalność związku może być całkiem niezauważalna. Niektórzy wiedzą o ruchu harcerskim tylko dzięki przypadkowym informacjom, które od czasu do czasu do nich docierają.

Na Litwie harcerstwo istnieje, działa i miejmy nadzieję, że tak będzie i nadal. Oczywiście, wielu ludzi odchodzi, ponieważ ich idee się zmieniają, zaczynają inaczej patrzeć na życie. Przychodzą jednak inni, młodzi, którym nie brak zapału, chęci i fascynacji życiem harcerskim.

Co dwa lata na zjeździe jest wybierany albo nowy zarząd, albo zostaje ten sam.

Podczas V Zjazdu ZHP na Litwie nie wybrano nowej władzy. Zarząd został w tym samym składzie. Niestety, ale tak jest, że ludzie po dojściu do władzy, początkowo są pełni zapału by coś robić, chętnie poświęcają dużo czasu organizowaniu różnych imprez. Lecz później sytuacja się zmienia: zapał gaśnie i ludzie oczekują końca swojej kadencji. Kończąca się kadencja była również poddawana krytyce. Była ona bardzo trudna, ponieważ zarząd liczył tylko sześć osób.( Zazwyczaj zarząd składa się z dziewięciu osób.) Lecz przed dwoma laty na wyborach wybrano o jedną osobę mniej, a wkrótce potem zrezygnował z pracy w zarządzie Artur Pyż z Szumska oraz nieco później kwatermistrz Krzysztof Zacharewicz. Pełnione przez nich funkcje były bardzo ważne. Byli to kwatermistrz i szef sekcji szkoleniowej. Mimo tego jednak, że oni odeszli, pełnione przez nich funkcje nie zostały zaniedbane. W ciągu ostatnich dwóch lat były organizowane różnego rodzaju kursy. Odbywały się szkolenia metodyczne, został przeprowadzony kurs szkolenia liderów przez krąg starszych harcerzy ?Camelton?, także kurs o skutecznej komunikacji oraz kursy zastępowych w Organizacji Harcerek. Poza tym intensywnie zaczęły się tworzyć gromady zuchów. Została zorganizowana pierwsza kolonia zuchowa ? Krasnoludki?. Co się tyczy drużyn harcerskich, to jedne bardziej się wzmocniły, inne , niestety, osłabły w swej aktywności.

Ostatnio także została powołana Komisja Kapituł Stopni Harcerskich i Instruktorskich. Niemało osób otrzymało stopnie instruktorskie. To jest ważne wydarzenie, ponieważ każda praca z ludźmi potrzebuje dużego wysiłku, a z instruktorami trzeba pracować lata. Mówiąc o większych wydarzeniach minionej kadencji, należy zaznaczyć, że harcerze brali aktywny udział w Białej Służbie 99 (Pelpin - Ełk) wspólnie ze skautami litewskimi. Oprócz tego uczestniczyli w pielgrzymce do Rzymu z okazji 20-lecia pontyfikatu Papieża Jana Pawła II.

Systematyczne ukazywanie się Wileńskiej Gazety Harcerskiej, a także audycje w I programie radia państwowego również należą do najważniejszych wydarzeń minionej kadencji.

Jak zaś ma wyglądać Związek Harcerski w przyszłości? Głównym celem jest wzmocnienie związku. Uczciwa praca oraz stawianie sobie większych wymagań - oto podstawowe zadanie każdego harcerza.

Poprzedni zarząd nader aktywnie organizował różne imprezy, których było bardzo dużo, ale pod względem jakości nie zawsze wypadały najlepiej. W przyszłości właśnie nad tym trzeba więcej popracować, postarać się, by każda impreza była wcześniej dobrze przemyślana i zorganizowana.

Na V Zjazd ZHP na Litwie przybyli goście. Byli to księża i harcerze z Polski.

Poruszono też kwestię sztandaru ZHP, który został jeszcze przed czterema laty oddany księdzu Dariuszowi Stańczykowi. Dzisiaj jeszcze sztandaru nie ma, ale jest nadzieja, że w najbliższej przyszłości sztandar zostanie zwrócony.

W przyszłości planuje się utworzyć kwatery.

Obecnie organizacja harcerska na Litwie liczy dziesięć lat. Idee i założenia tego ruchu są naprawdę dobre. Może są ludzie, którzy uważają, że harcerze ciągle się bawią i ich działalność nie przynosi nikomu żadnej korzyści. Jednakże są także ludzie, którzy potrzebują ich pomocy i potrafią ją docenić. Harcerze dostarczają do domów potrzebującym paczki żywnościowe, sprzątają cmentarze, zbierają pieniądze na zakup żywności. Harcerstwo to sposób na życie, który jest jednym z najlepszych. Harcerstwo to także swoista szkołażycia. Oczywiście, są wzloty i upadki, sukcesy i kryzysy. Najważniejsze jednak to trwać do końca, nie zwracać uwagi na trudne okresy, ponieważ harcerz, składając przysięgę, składa ją na zawsze.

NG 48 (433)