Make your own free website on Tripod.com
Jan Gurgun

Pamięci bohatera trzech narodówSymbolem zgody, jedności i wolności nazwał mer rejonu solecznickiego Józef Rybak odsłonięty 19 listopada br. w Solecznikach pomnik przywódcy Powstania Styczniowego 1863 roku na Litwie i Białorusi Konstantego Kalinowskiego. Inicjatorem uwiecznienia pamięci radykalnego działacza politycznego wystąpiło Białoruskie Centrum Kultury w Solecznikach z prezesem Piotrem Mołofiejem na czele. Realizacja zrodzonego w 1997 roku pomysłu pochłonęła dwa lata pracy, na którą złożyły się liczne wędrówki po gabinetach urzędniczych, poszukiwania środków finansowych, dobór wizerunku pomnika itd.

Koszty związane z postawieniem pomnika Konstantego Kalinowskiego zostały pokryte ześrodków Ministerstwa Kultury Białorusi, Ambasady RB na Litwie oraz samorządu solecznickiego. Na 3,5 m kamiennym pomniku, którego autorem jest miński rzeźbiarz Walerian Januszkiewicz, widnieje odlana z brązu postać schylonego w zadumie powstańca, zaś u jego stóp leży złamana kosa - podstawowy oręż powstańców. Na pomniku imię Konstantego Kalinowskiego, bohatera trzech narodów zostało wypisane w trzech językach - po polsku, litewsku i białorusku, - czcionkąłacińską.

Zebrani na uroczystości odsłonięcia pomnika Konstantego Kalinowskiego dostojni goście, m. in. ambasador RB na Litwie Władimir Garkun, minister kultury RL Arűnas Bekšta, dyrektor departamentu Mniejszości Narodowych i Wychodźstwa Remigijus Motűzas, naczelnik powiatu wileńskiego Alis Vidűnas, radca ambasady RP na Litwie Paweł Cieślak, w swych wystąpieniach przypominali o wspólnych dziejach historycznych sąsiadujących narodów, jedności w walce o wolność.

Stracony w Wilnie w 1864 roku Konstanty Kalinowski walczył z zaborcą rosyjskim o wolność nie tylko Białorusinów. Dlatego podczas uroczystości odsłonięcia pomnika oprócz mowy białoruskiej, słychać było również mowę polską i litewską.

Na zdjęciu: pomnik Konstantego Kalinowskiego w Solecznikach

Fot. Jerzy Karpowicz

NG 48 (433)