Make your own free website on Tripod.com
Konkurs literacki dla dzieci i młodzieży

Komunikat II edycji konkursu literackiego dla dzieci i młodzieży z Estonii. Litwy i Łotwy organizowanego przez Szkołę Polską im. Ity Kozakiewicz w Rydze, Polską Szkołę Średnią w Landwarowie i Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej - oddział w Bydgoszczy.

W konkursie mogą wziąć udział dzieci ze szkół polskich (wszelkiego typu) z Estonii, Litwy i Łotwy, w III kategoriach: poezji, prozy oraz eseju, reportażu literackiego, recenzji. Tematyka prac konkursowych jest dowolna. Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie prac w 4 egzemplarzach. Prace konkursowe winny być oznaczone godłem /hasłem/. Do prac konkursowych należy dołączyć zaklejoną kopertę opatrzoną tym samym godłem, zawierającą dokładne dane autora: adres, najlepiej z telefonem (szkoły lub domu), wiek, klasa i szkoła, do której uczęszcza.

Termin nadsyłania prac do dnia 31 stycznia 2000 roku na adres:
Franciszek Żeromski, Lentvario 2 - oji vid. m - la

Lauko 20, 4200 Lentvaris, Litwa.

Laureaci i autorzy prac wyróżnionych zostaną odrębnym pismem powiadomieni o terminie i sposobie rozstrzygnięcia konkursu. Przewidziany finał konkursu w kwietniu 2000 r. w Rydze. Organizatorzy konkursu przewidują liczne i atrakcyjne nagrody dla finalistów.

Komitet Organizacyjny
Koordynator na Estonię iŁotwę
Janusz Bomanowski
Visvalża 4a, LV - 1011 Ryga, Łotwa
fax 00371 - 721 3405
i dyrektor Szkoły - Maria Fomin
Koordynator na Litwę
Franciszek Żeromski
Lentvario 2 - oji vid. m - la
Lauko 20, 4200 Lentvaris
tel. 8 - 238 - 29 - 290
Koordynator na Polskę Tadeusz Zubiński
Ul. Dmowskiego 6/14
85 - 319 Bydgoszcz
tel. 0 - 52 372 96 28

NG 48 (433)