Make your own free website on Tripod.com
Odroczyli

Rząd Litwy zaakceptował i przedstawił na posiedzenie Sejmu RL projekt poprawki do ustawy o zwrocie wkładów rublowych. Rząd w związku z trudną sytuacją gospodarczą w kraju proponuje odroczyć wypłatę kompensat o dwa lata.

Kryzys

Załamało się finansowanie systemu ochrony zdrowia. W placówkach ochrony zdrowia Litwy wykonuje się obecnie tylko najniezbędniejsze zabiegi, personel medyczny jest wysyłany na przymusowe, bezpłatne urlopy. Planuje się zamknąć niektóre działy w szpitalach, a ich pracowników zwolnić.

Zaoszczędzą

Ministerstwo Opieki Społecznej i Pracy planuje zreformować system wypłat emerytur emerytom pracującym. W wyniku tej reformy Fundusz Państwowych Ubezpieczeń Społecznych ?Sodra? zaoszczędziłby na emerytach 51,6 mln. litów.

Karabiny

Stany Zjednoczone sprezentowały Litwie 40 tys. przestarzałych karabinów M - 14 i 2 mln. naboi do nich. Jak zapewnia głównodowodzący wojska litewskiego, emerytowany amerykański pułkownik J. Kronkaitis broń ta zostanie dostarczona najpierw uczelniom wojskowym, a następnie planuje się wyposażyć w nią całe wojsko litewskie. Karabiny M -14 zaczęto produkować w 1959 roku, ale już w 1963 roku zostały wycofane z produkcji jako niepewne.

NG 48 (433)