Make your own free website on Tripod.com
Co z nagrodami?

Szanowna Redakcjo

W maju, a także w ostatnim numerze "Naszej Gazety" opublikowaliście listę osób, odznaczonych najwyższymi odznaczeniami Państwa Polskiego. Dziwi i zastanawia, jak na tej liście z maja br. tuż przed odejściem ze stanowiska mógł znaleźć się pan G. Vagnorius, który był nieżyczliwy wobec ludności polskiej i tyle szkody narobił dla całej Litwy. Czy też obecnie - w jaki sposób na liście znalazła się pani Degutiene z 'Aidasu", czy szef "Sąjudisu" Tumelis"

J.D.

Od redakcji: zadaniem 'NG" jest przekazywanie Czytelnikom autentycznej listy osób, których w imieniu Państwa Polskiego nagrodził prezydent Aleksander Kwaśniewski. Natomiast kto, za co i na czyj wniosek jest nagradzany - nie należy do naszej kompetencji.

NG 48 (433)