Make your own free website on Tripod.com
Komunikat prasowy

W związku z pytaniami dziennikarzy mediów polskich i litewskich Ambasada informuje, że w dniu 13. 11. 1999 r. ok. godz. 19.00 oznakowana jednostka policji drogowej miasta Wilna zatrzymała powracającego do Rygi Ambasadora RP na Łotwie Jarosława Bratkiewicza. Do zatrzymania doszło na ul. Ukmergës. Miejsce to nie było oświetlone. Zatrzymanie nastąpiło, w opinii funkcjonariusza policji, w wyniku przekroczenia przez samochód ambasadora dozwolonej prędkości. Ambasador został poproszony przez policjanta o okazanie dokumentów, opuszczenie samochodu i udanie się do samochodu policyjnego. Ambasador, na mocy At. 40 Konwencji Wiedeńskiej z 1961 r. i zwyczaju dyplomatycznego, nie skorzystał z zaproszenia do przejścia do samochodu policyjnego. Zawezwano dyżurnego komisarza policji drogowej. Jednocześnie poproszono o przybycie polskiego konsula. W wyniku przedstawionego poręczenia udzielonego przez konsula jak również wskazania, iż prowadzący pojazd ambasador nie był pod wpływem alkoholu, przybyły funkcjonariusz policji zalecił odstąpienie od dalszej kontroli i umożliwił ambasadorowi kontynuowanie podróży służbowej.

Całe zdarzenie było filmowane przez reportera telewizji TV 3, która udostępniła Ambasadzie zarejestrowane fragmenty incydentu. Dziennikarz TV 3 pojawił się niespodziewanie szybko, a jak twierdzili funkcjonariusze policji, nie był wzywany. Ambasada informuje, iż incydent, związany z kontrolą samochodu Ambasadora RP w Rydze, po interwencji komisarza policji oraz poręczeniu polskiego konsula rozwiązany został w sposób umożliwiający Ambasadorowi dalszą podróż służbową do Rygi. Ambasada wyraża ubolewanie z powodu pojawienia się komentarzy prasowych i telewizyjnych sugerujących, iż zachowanie polskich dyplomatów odbiegało od dobrych zwyczajów.

Wyeksponowana w serwisie informacyjnym sekwencja reakcji innego polskiego dyplomaty w odniesieniu do operatora TV 3 wynikała z próby ochrony przed silnym źródłem świata i nie powinna być interpretowana jako atak na operatora bądź przeszkadzanie w rejestracji incydentu.

Ambasada zwróciła się do Ministerstwa Spraw Zagranicznych RL z stosownym protestem w związku z zaistniałym incydentem.

R. Rojek

Radca Ambasady RP w Wilnie

Od redakcji: niestety jest to już drugi od kilkunastu dni przejaw nieżyczliwości wobec polskich dyplomatów na Litwie. W podobnym nieżyczliwym tonie był też naświetlony incydent związany z techniczną pracowniczką Ambasady, o którym nie pisaliśmy.

NG 48 (433)