Make your own free website on Tripod.com
Dziesięciolecie urzędu

W dniach 25 - 26 listopada Departament Mniejszości Narodowych i Wychodźstwa zorganizował obchody swego 10 - lecia.

W referatach wygłoszonych w publicznej bibliotece im. Adama Mickiewicza i w Litewskim Teatrze Dramatycznym, dyrektor Departamentu R. Motuzas stwierdził, że mniejszości narodowe na Litwie nie mają, jego zdaniem, już żadnych problemów, a przyjęcie przed dziesięciu laty deklaratywnej Ustawy Lit. SRR o mniejszościach narodowych było wzorem dla Europy i zapoczątkowało proces stanowienia europejskiego prawa o ochronie praw mniejszości narodowych.

Wieczorne spotkanie w teatrze w dniu 25 listopada br. z udziałem prezydenta V. Adamkusa i marszałka Sejmu RL V. Landsbergisa zakończono występami twórczości amatorskiej przedstawicieli poszczególnych mniejszości narodowych. Ich poziom i stroje były w większości dobitnym zaprzeczeniem twierdzeń referenta.

Wieczór był przeplatany wyświetlaniem filmów, obrazujących historyczny wkład Rosjan, Żydów, Białorusinów, Karaimów i Ukraińców w rozwój kultury Wilna i Litwy oraz ich działalność na Litwie w okresie międzywojennym. Jedynym polskim elementem uroczystości była suita taneczna we wspaniałym wykonaniu zespołu "Wilia".

Szkoda, że aż dwóch urzędników Polaków, pracujących w Departamencie, zapomniało o potrzebie przedstawienia zebranym również dorobku historycznego i obecnego społeczeństwa polskiego na Litwie.

NG 49 (434)