Make your own free website on Tripod.com
Tydzień w skrócie

Do dymisji

Prezydent Litwy V. Adamkus zaproponował ministrowi do spraw reform administracyjnych i samorządów S. Kaktysowi dobrowolnie podać się do dymisji. Z kolei opozycyjne frakcje w parlamencie zainicjowały procedurę wyrażenia ministrowi wotum nieufności. Powodem do tych ruchów posłużyły prasowe publikacje o rzekomych malwersacjach podatkowych ministra.

Zawieszenie

Komisja do spraw przyznawania emerytur państwowych postanowiła tym - czasowo zawiesić przyznawanie emerytur. Powodem do podjęcia takiej decyzji posłużył pogarszający się stan finansów kraju. Emerytury państwowe pierwszego stopnia w wysokości 552 Lt wypłacane są obecnie dla 961 osób. Natomiast emerytury państwowe drugiego stopnia w wysokości 276 Lt otrzymuje 1706 osób.

Zatrudnienie

Jedyną sferą, w której w ciągu minionego kwartału na Litwie wzrastało zatrudnienie była sfera zarządzania państwowego. W przemyśle, rolnictwie i handlu liczba zatrudnionych nieuchronnie spadała. W ciągu całego 1999 roku liczba urzędników państwowych wzrosła o 3 tys. i sięga obecnie 71,2 tys. osób. Równocześnie liczba zatrudnionych w przemyśle spadła o 1,6 tys., w rolnictwie i handlu zmniejszyła się o 5 proc.

Wcielą

W Brukseli Ministerstwo Rolnictwa Litwy obiecało wcielić wżycie podstawowe zasady prawne UE w dziedzinie rolnictwa do 2002 roku.

NG 49 (434)