Make your own free website on Tripod.com
Sondaż

Sympatie Polaków do Litwinów zmalały w ciągu bieżącego roku

Nie zważając na deklarowane przez Litwę i Polskę partnerstwo strategiczne, uczucia Polaków do Litwinów, które nigdy nie były zbyt gorące, w ostatnim roku jeszcze bardziej się oziębiły.

Jak dowodzą badania opinii publicznej, w bieżącym roku w porównaniu z ubiegłym jeszcze o trzecią część zmalała liczba Polaków sympatyzujących Litwinom.

Sympatię do Litwinów respondenci ocenili tylko na jedną dziesiątą punktów z trzech możliwych - w ubiegłym roku Litwini zyskali trzy dziesiąte punktów sympatii.

Według sondażu sympatie Polaków do różnych narodów włącznie z Amerykanami, Francuzami i Włochami zmalały. Oznaki sympatii wzrosły natomiast do Węgrów, Czechów, Słowaków i Szwedów.

Pośród dziesięciu narodów obdarzanych największą sympatią Polaków przodują Amerykanie, po nich Włosi i Francuzi. Do dziesiątki narodów, które zyskały sympatie Polaków, weszli również Anglicy, Węgrzy, Szwedzi, Czesi, Austriacy, Słowacy.

Dziesiątkę narodów darzonych sympatią Polaków wieńczą Litwini.

Dziesiątkę narodów najbardziej nielubianych przez Polaków rozpoczynają Cyganie. Po nich następują Rumuni, Ukraińcy, Rosjanie, Żydzi, Białorusini, Chińczycy, Wietnamczycy i Niemcy.

Socjologowie zwracają uwagę na to, że w ciągu ostatnich 6 lat najbardziej uległ zmianie pogląd Polaków na Niemców. Niemcy, którzy byli jednym z najbardziej nielubianych przez Polaków narodów, obecnie zyskują coraz więcej sympatii.

Sondażu dokonało Polskie Biuro Badań Opinii Publicznej.

("Lietuvos rytas" z 25 listopada 1999 r.)

NG49 (434)