Make your own free website on Tripod.com
Polskie szkółki na kresach kresów


21 listopada br. przewodniczący Związku oraz pracownicy redakcji "Nasza Gazeta" odwiedzili Mejkszty, Turmont i Visaginas, gdzie spotykali się z dziećmi i nauczycielami, nauczającymi języka i kultury polskiej. W tych trzech miejscowościach różnymi formami nauczania jest objętych obecnie ponad sto dzieci. Są też chętni nauczenia się języka polskiego również w innych miejscowościach tego regionu.

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku odwiedzający przekazali nauczycielkom i dzieciom książki i skromne dary.

Inf. wł.

Na zdjęciu: dzieci z Turmont, uczące się języka polskiego.

NG 49 (434)