Make your own free website on Tripod.com
Uwiecznić dla potomnych

W ramach obchodów 60. rocznicy II wojny światowej zaprosiliśmy naszych Czytelników do publikowania na łamach naszego tygodnika zdjęć jej uczestników. Dziś publikujemy zdjęcie uczestnika wojny Piotra Rymszonek.

Piotr Rymszonek syn Władysława. Urodził się 20 września 1908 roku we wsi Dzikiewo koło Hermanowicz, Powiatu Dziśnieńskiego, Województwa Wileńskiego (obecne Dzikiewo - Szarkowszczyzna - Głębokie - Obwód Witebski). W okresie od września 1930 roku do marca 1931 roku był w szkole podoficerskiej 86 - go pułku piechoty. Dalej obejmuje posadę organisty w Mosarzu, Słobódce.

Od 1935 roku - w Ławaryskim Kościele koło Wilna.

W chwili napadnięcia Niemiec hitlerowskich na Polskę 1 - go września 1939 roku staje do walki w obronie Ojczyzny. Według opowiadań dochodzi do Piotrkowa. Ranny. Wieziony na Wschód - ucieka z pociągu. Przetrwał cudem wywózki, pamiętną ?łapankę? młodych mężczyzn w kościele w czasie mszy i okupacje. Sprzeciwił się dodaniu do nazwiska "as". Pracował organistą wŁawaryszkach dopóki po 1945 roku zamknięto kościół. Kiedy odmówiono mieszkania w domu ludowym, z rodziną udaje się do miasta. Zmarł 18 - go kwietnia 1979 roku w Wilnie. Pochowany na cmentarzu w Rokanciszkach.

Na zdjęciach: Piotr Rymszonek - siedzi wśród kolegów; w Ławaryskiim Kościele jako organsta


NG 49 (434)