Make your own free website on Tripod.com
Tydzień w skrócie

Ustąpił

Pod naciskiem opinii społecznej ze swego stanowiska ustąpił minister do spraw reform administracyjnych i samorządów S. Kaktys. Media zarzucały ministrowi nabycie na ulgowych warunkach działki w prestiżowej dzielnicy Wilna oraz malwersacje podatkowe.

Deficyt

Do Sejmu RL trafił projekt budżetu na rok 2000. W porównaniu z poprzednią wersją dochody w przyszłorocznym budżecie zmniejszone są o 472 mln. litów, a wydatki o 872 mln. Lt. W nowej wersji budżetu deficyt wzrósł z 400 mln. Lt do 800 mln. Lt.

Zagroził

Dyrektor generalny Ignalińskiej Siłowni Atomowej W. Szewałdin zagroził własną dymisją, jeżeli rząd niezwłocznie nie zajmie się rozwiązywaniem problemów siłowni. Jego zdaniem Ignalińska Siłownia Atomowa znalazła się w krytycznej sytuacji.

Bezrobocie

W listopadzie bezrobocie na Litwie osiągnęło najwyższy poziom od odzyskania przez nasz kraj niepodległości. Poziom bezrobocia wynosi obecnie 9,5 proc.

Awaria

Cztery tony ropy naftowej wyciekły do Bałtyku w litewskim terminalu naftowym w Butyndze. Do wycieku doszło podczas załadunku tankowca.

NG 50 (435)