Make your own free website on Tripod.com
Z prac Zgromadzenia Poselskiego Sejmu RP i Sejmu RL

Oświata Litwy i Polski w przeddzień XXI wieku: aspekt europejski i narodowy

Jak już informowaliśmy naszych Czytelników, w dniach 26 - 28 listopada br., odbyły się w Wilnie obrady Zgromadzenia Poselskiego Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Sejmu Republiki Litewskiej, których głównym tematem była oświata w obu krajach ze szczególnym uwzględnieniem oświaty mniejszości narodowej. Poniżej w pewnym skrócie zamieszczamy referaty wygłoszone w trakcie powyższych obrad.

NG 50 (435)