Make your own free website on Tripod.com
Nowy prezes koła ZPL

W sobotę, 4 grudnia br. w Mejszagole zgodnie z wymogami Statutu odbyło się doroczne zebranie członków Związku Polaków na Litwie, zrzeszonych w ponad trzystuosobowym kole, będącym jednym z najliczniejszych w rejonie wileńskim. Zebrani wysłuchali sprawozdania prezes Aliny Kaciłowicz, przedyskutowali dokonania minionego okresu oraz problemy środowiskowe, zastanawiali się nad planami działalności na przyszłość, akcentując potrzebę szukania lokalnych rozwiązań o własnych siłach, wykorzystując społeczne zaangażowanie się działaczy Związku. Głównym tematem dyskusji już tradycyjnie była problematyka kulturalno - oświatowa, stanowiąca podstawowy obiekt troski Związku.

Nowym prezesem koła została Anna Aleksandrowicz, zastępcą - Alina Kaciłowicz.

(rm)

NG 50 (435)