Make your own free website on Tripod.com
Teresa Oleszkiewicz

Krzyże przydrożne

Ku czci obchodów Wielkiego Jubileuszu 2000-lecia narodzin Chrystusa w wielu wsiach parafii Szyłańskiej przy drogach zostały postawione Krzyże. Pierwszy z nich został postawiony na skrzyżowaniu dróg w nowym osiedlu we wsi Ciechanowiszki, drugi zaś stanął w starej wsi Ciechanowiszki. Krzyże zostały postawione również we wsi Wojwodziszki, Kapliczniki, Papiszki, Łapowciszki. Postawione Krzyże są autorstwa Mieczysława Balkiewicza, poświęcił zaś je ksiądz Kęstutis Rolis z parafii Zameczek (Pilaitë). Pieniądze na ten cel zostały ofiarowane przez społeczeństwo polskie, w szczególności zaś przez rodzinę Balkiewiczów, Władysława Wiszniewskiego, Wandę Michalkiewicz, Zofię Lipniewicz, Władysława Stankiewicza i wielu innych.

Krzyż, stojący na skrzyżowaniu dróg od wieków był symbolem, który przypominał ludziom o podstawowych prawdach wiary. To właśnie pod Krzyż przychodzili ludzie ze swoimi kłopotami i prośbami, odprawiane tu były nabożeństwa majowe i czerwcowe...

Niech nasza wiara zawsze tkwi w Bogu, a tradycje naszych przodków przechodzą z pokolenia na pokolenie. Niech nasz Pasterz Jezus Chrystus zawsze ma w swej opatrzności nasze podwileńskie wioski.

Na zdjęciu: jeden z przydrożnych Krzyży we wsi Wojwodziszki

NG 51 (436)