Make your own free website on Tripod.com
Tydzień w skrócie

Odroczył

Rząd zaproponował odroczyć wypłatę odszkodowań pieniężnych za nie zwróconą własność. Ten krok został poczyniony w ramach kampanii oszczędzania środków budżetowych. Jeżeli Sejm przystanie na tę propozycje Rządu, to dawni właściciele (i ich spadkobiercy) ziemi, lasów, zbiorników wodnych i pomieszczeń mieszkalnych, którzy zamiast zwrotu własności zgodzili się na kompensatę pieniężną, co najmniej przez kilka najbliższych lat nie otrzymają od państwa należności.

Zniesiono

W przyszłym roku zostaną zniesione ulgi komunikacyjne. Rząd swym postanowieniem pozbawił około 500 tys. przedstawicieli różnych grup społecznych dotychczasowych ulg komunikacyjnych. Prawo do bezpłatnego przejazdu zachowają tylko inwalidzi I grupy oraz dzieci inwalidzi.

Zaoszczędzi

Prezydent Litwy Valdas Adamkus postanowił w ramach akcji oszczędzania środków budżetowych pracować ostatni tydzień roku bez wynagrodzenia. Prezydent, otrzymujący amerykańską emeryturę, zaproponował pracownikom urzędu prezydenta dołączyć się do tej akcji.

Za pół miliona

Mimo ciężkiego kryzysu gospodarczego za pół miliona litów upiększono wileńską wieżę telewizyjną. Udekorowaną świąteczną iluminacją wieżę już teraz nazwano największą na świecie choinką. Ten gest władz został skomentowany przez opozycyjnych polityków jako bezprecedensowe trwonienie pieniędzy, kpiną z mieszkańców Litwy

NG 51 (436)