Make your own free website on Tripod.com
By wiara nie zanikła, nadzieja nie zagasła

W niedzielę, 12 grudnia br., w parafii mejszagolskiej odbyła się wielka uroczystość, która wycisnęła łzy wzruszenia z oczu wszystkich zgromadzonych w kościele.

Tego dnia bowiem najwyższym odznaczeniem kościoła: "Wyróżniającemu się za zasługi dla Kościoła i Narodu" został odznaczony wieloletni Pasterz parafii wileńskich Wielebny Ksiądz Prałat Józef Obrębski. Kilka dni wcześniej, 8 grudnia br., w warszawskiej Katedrześw. Jana Prymas Polski Józef Glemp nagrodę tę złożył na ręce pani Lucyny Jankowskiej. Pani Lucyna do tak zaszczytnej misji została wybrana nieprzypadkowo. To właśnie dzięki jej staraniom nagroda ta została przyznana Księdzu Prałatowi.
Wręczenie odznaczenia poprzedziła Msza św. celebrowana przez Księdza Prałata, proboszcza parafii Ducha św. ks. Jana Kasiukiewicza i proboszcza parafii mejszagolskiej ks. Mirosława Balcewicza. Msza św. tego dnia została odprawiona w intencji Prymasa Polski Józefa Glempa, a także nowo powstałego kółka różańcowego.

Po nabożeństwie przyszła kolej na gratulacje, najserdeczniejsze życzenia i wręczanie kwiatów. Do tych jak najserdeczniejszych życzeń i gratulacji całym sercem się przyłącza grono redakcyjne "Naszej Gazety". Z okazji tak doniosłego wydarzenia życzymy Księdzu Prałatowi Józefowi Obrębskiemu, by Bóg jeszcze przez długie lata obdarzał zdrowiem i wytrwałością w szerzeniu wiary, darzeniu ludzi miłością i czuwaniu nad tym, by w parafianach nie zgasła nadzieja. Bóg zapłać za codzienny trud, Księże Prałacie.

Zespół redakcyjny "Naszej Gazety"

Na zdjęciu: ks. prałat Obrębski, ks. prałat Jan Kasiukiewicz, oraz Lucyna Jankowska.

Fot. Jerzy Karpowicz

NG 51 (436)