Make your own free website on Tripod.com
Powiedzieli

Rima Vainienë, ekonomista, zastępca dyrektora Litewskiego Instytutu Wolnego Rynku

"I po co prezydentowi doradca do spraw gospodarki, skoro gospodarka na Litwie nie istnieje?"

Vytautas čepas, poseł na Sejm RL, o ulubionym zajęciu Litwinów

"Zawsze są zawodowi lizusi d..." .

Rolandas Paksas, lider Związku Liberałów

"Gdyby dzisiaj Litwie było dobrze, to mnie by w polityce nie było."

Kazys Pëdnyča, prokurator generalny, na temat sprezentowanego mu przez kolegów sprzętu domowego i dzieł kultury

"Czyżby to były cenne prezenty?"

NG 51 (436)