Make your own free website on Tripod.com
Rita GRUMADAITë

Premier od pokus odgraniczy się ustawami

Po ogłoszeniu ostrej oszczędności premier udzielił wywiadu gazecie "Lietuvos rytas"

Wczoraj premier Andrius Kubilius się ucieszył, gdy dowiedział z sieci Internetu o wyniku wczorajszego sondażu w ?Lietuvos rytas? - mieszkańcy Litwy dosyć powściągliwie oceniają proponowany przez rząd program ostrego oszczędzania, który wpłynie na sytuację wielu rodzin. Opinie "za" i "przeciw" podzieliły się mniej więcej po równo.

x x x

- Wyniki sondażu uzasadniły nasze nadzieje - wczoraj powiedział premier dla "Lietuvos rytas". - Rozmawiając z ministrami i doradcami uważaliśmy, że jest to pewien realizm ekonomiczny i zrezygnowanie z mówienia językiem obietnic może mieć wystarczająco pozytywne oddziaływanie.

Mówiąc o programach oszczędzania i przyszłorocznym budżecie, w którym znacznie zmniejszamy wydatki, zawsze staramy się akcentować zasadę otwartości.

Wydaje mi się,że to się spotkało z oddźwiękiem w społeczeństwie.

- Rzeczywisty wpływ oszczędzania odczuje kieszeń mieszkańców w roku następnym, gdy w wyniku podwyżki cen za ogrzewanie i obniżenia emerytur najbardziej ucierpią najuboższe warstwy społeczeństwa.

- Dla najuboższych mieszkańców zachowują się mechanizmy pomocy socjalnej za elektryczność, ogrzewanie. Zakres pomocy będzie nawet większy niż dotychczas.

Najbardziej ucierpi średnia warstwa społeczeństwa - nauczyciele, medycy, którzy utracą ulgi i nie będą mogli pretendować do pomocy ze strony państwa.

Pasa zaciskamy nie dlatego,że jesteśmy gorliwymi ascetami. Założy to podstawy do szybszego rozwoju gospodarki, który nastąpi bezwarunkowo..

("Lietuvos rytas" z 4 grudnia 1999 r.)

NG 51 (436)