Make your own free website on Tripod.com
Sylwetki litewskich działaczy społeczno - politycznych

Bronius Savukynas

Filolog, redaktor naczelny czasopisma "Kultűros barai", wyróżniony nagrodą Litewsko-Polskiego Zgromadzenia Poselskiego. Nagrodę tego Zgromadzenia przyznano po raz pierwszy. B.Savukynas jest organizatorem konferencji twórców litewskich i polskich. Nagrodę przyznaje się za popieranie litewsko-polskiej współpracy kulturalnej oraz zasługi organizacyjne

Aušrinë Burneikienë

Kontroler równych możliwości kobiet i mężczyzn, aktywnie reaguje na skandale, ale nie zawsze z uzasadnieniem. Dopatrzyła się ona naruszenia, gdy Litewska Rada Naukowa miała zastrzeżenia, czy Aušrinë Pavilionienë zasłużenie nadano tytuł profesora za książkę publicystyczną. A. Burneikienë wplątała się do skandalu, gdy uwierzyła wątpliwej publikacji o rzekomym molestowaniu seksualnym w ambasadzie polskiej

Nijolë Oželytë

Posłanka na Sejm. "Oburzona" z powodu skandalu Sigitasa Kaktysa zawiesiła swoje członkostwo w partii konserwatystów. Sama N. Oželytë wsławiła się skandalami, gdy bezpłatnie odpoczywała w państwowym domu wczasowym "Pajűrio viešbučiai", półdarmo chciała nabyć mieszkanie na stołecznej Starówce, zmuszała pomocnicę do opiekowania się dziećmi, "kombinowała" przydział na samochód. Obecnie posłanka ma zamiar prowadzić program telewizyjny.

Rolandas Paksas

Eks-premier, członek kilku partii, zamierza stać się liderem "własnej" partii. R. Paksas, gdy został pracownikiem Urzędu Prezydenta, nie jest skłonny mówić o przeszłości. W okresie Odrodzenia, w roku 1990 R. Paksas poprosił o przyjęcie i został przyjęty do partii komunistycznej. Następnie radykalnie zmienił poglądy stał się konserwatystą, a potem - liberałem. R. Paksasowi kariera wydaje się ważniejsza od zasad.

NG 51 (436)