Make your own free website on Tripod.com
Posiedzenie Zarządu Głównego

W czwartek, 9 grudnia br. odbyło się kolejne posiedzenie Zarządu Głównego Związku Polaków na Litwie. Podstawowym tematem posiedzenia było sprawozdanie komisji do spraw kultury pod przewodnictwem Anny Jurkiewicz i omawianie planu imprez kulturalnych, które mają się odbyć w roku 2000. Po dodatkowych konsultacjach z kołami i oddziałami Związku, grupa ma przedstawić Zarządowi Głównemu całościowy plan. Zebrani zwrócili uwagę na potrzebę rozwinięcia przedsięwzięć kulturalnych w Wilnie, gdzie mieszka ponad trzecia cześć polskiej ludności na Litwie.

Omówiono i wymieniono informacje również na inne tematy.

Zebrani przełamali się opłatkiem, składając nawzajem życzenia z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia.

Te oraz wcześniejsze posiedzenia ZG ZPL budzą pewne refleksje, z którymi czas najwyższy podzielić się ze społeczeństwem polskim na Litwie.

NG 51 (436)