Make your own free website on Tripod.com
Beata Garnyte

Minęła 100 rocznica urodzin Stefana Burharda


18 grudnia br. minęła 100 rocznica urodzin Stefana Burharda - dyrektora Biblioteki im. E. E. Wróblewskich w Wilnie w latach 1935 - 1939, współorganizatora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, pierwszego dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu, wybitnego bibliografa, znakomitego bibliotekarza i muzykologa.

Z okazji tej rocznicy 17 grudnia br. w Wileńskiej Bibliotece Akademii Nauk (Bibliotece im. E. E. Wróblewskich) nastąpiło otwarcie wystawy, poświęconej temu wybitnemu wychowankowi Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie. Wieczorem tego samego dnia w intencji Stefana Burharda odprawione zostały Msze św. w Wilnie (w Archikatedrze) i w Toruniu.

Na zdjęciu: biblioteka im. Wróblewskich w czasie powodzi, 1931 r.

NG 52 (437)