Make your own free website on Tripod.com
Robert Jankowski,
lekarz - rezydent szpitala "Czerwony Krzyż" w Wilnie

Pogłębiłem swe wiadomości

Dzięki pomocy Stowarzyszenia Medyków Polaków Litwy miałem możliwość odbycia stażu u profesora Andrzeja Borkowskiego - kierownika Katedry i Kliniki Urologii w Warszawie w terminie od 1 października do 30 listopada 1999 roku. Szczególnie byłem uradowany, że w tym okresie wspólnie z delegacją polską w ciągu 7 dni byłem na Europejskim Kongresie Medyków Urologów w Wiedniu w Austrii. W mym życiu był to pierwszy tak poważny udział w Europejskim Kongresie, który był bardzo ważny i pożyteczny, gdyż nawiązałem kontakty z naukowcami z Niemiec, Francji, którzy mają duży dorobek naukowy w tej dziedzinie.

Serdecznie jestem wdzięczny Naczelnej Izbie Lekarskiej Ośrodka Współpracy z Polonią Medyczną, a szczególnie jej kierowniczce dr medycyny Bożenie Pietrzykowskiej za załatwienie stażu dla mnie i zakwaterowanie w Warszawie. Dużo dopomógł w czasie odbycia stażu pracownik Izby Lekarskiej pan Marek Jaszkowski.

Naprawdę zdobyłem dużo wiadomości teoretycznych i praktycznych, które zastosuję w swej pracy lekarza urologa w szpitalu "Czerwony Krzyż" przy leczeniu mieszkańców Wileńszczyzny.

Jeszcze raz dziękuję wszystkim, którzy pomogli mi w odbyciu tego ważnego stażu w Macierzy.

NG 52 (437)