Make your own free website on Tripod.com
Świąteczne życzenia

Boże Narodzenie następuje po Zwiastowaniu

Wydarzenia owe - to przede wszystkim Objawienie Światu - Mocy Bożej. Jaki to wspaniały obraz Zwiastowania, który głosi Światu, który niesie Światu pierwsze pozdrowienie Maryi, służebnicy Pańskiej: Ave Maria! Znalazłaś łaskę u Boga - oto poczniesz i porodzisz syna za sprawą Ducha Świętego, a ten będzie Synem Najwyższego! Zapowiedź Anioła spełni się. Nad Stajenką Betlejemską chóry Anielskie uwielbiają Boga, słyszymy:

Gloria in excoelsis Deo!

Przybywają pastuszkowie, a za nimi Trzej Królowie i oddają pokłon Dzieciąteczku w żłobie. Przystępują i Narody, jak polski, czy litewski, i mnożą się stajenki betlejemskie, a w nich ołtarze. I rozlega się śliczny, jak anielski śpiew: "Witaj Jezu, Synu Maryi. Tyś jest Bóg prawdziwy w świętej Hostii". Słyszymy, jak do tej Świętej nocy przygotowuje się cały świat z Ojcem Świętym, jak znikają Herody, jak powstają nowe episkopaty i napełniają się Seminaria Duchowne oraz Klasztory, a uboga Święta Rodzina stuka do serc i pobudza do Miłosierdzia względem potrzebujących. I jaka radość, że Mateczki i Dziewczęta stajecie obok Matki Najświętszej, a Ojcowie i Młodzieńcy- obok Świętego Józefa i tworzycie dobre, chrześcijańskie rodziny.

...Tu wspominam lata mojego dzieciństwa. Po powrocie z kościoła, po uroczystym śniadaniu, czy obiedzie - Tatuś bierze nas i śpiewamy kolędy. A potem bierzemy sianko spod obrusa i idziemy do obory, częstujemy bydełko i dziękujemy, że w Stajence Betlejemskiej znalazł gościnę w żłobku Zbawiciel. Jaka to lekcja dla dzieci, lekcja wdzięczności i miłości. Jaka radość, że każda Redakcja usiłuje jak najwięcej przyczynić się do polepszenia bytu społeczeństwa.

A więc droga Redakcjo "Naszej Gazety", od i dla czytelników proszę przyjąć najlepsze życzenia Radosnych Świąt i miłych spotkań rodzinnych.

Wdzięczny ks. prałat Józef Obrembsk


Drodzy Rodacy!

Wiele lat spędziłem wśród Was. Razem modliliśmy się. Wspólnie przeżywaliśmy radości i smutki. Obecnie mieszkam w Krakowie, ale moje serce pozostało wśród Was. Wspomnienia tamtych, wspólnie przeżytych lat, stają się bardziejżywe w dniach, gdy przygotowujemy się naŚwięta Narodzenia Chrystusa i na Wielki Jubileusz Roku Zbawienia.

Kochani Rodacy!

Przyjmijcie moje serdeczne i szczere życzeniaświąteczne i noworoczne, a zwłaszczażyczenia na dwutysięczny rok od Narodzenia Zbawiciela naszego.

Wraz z Jego przyjściem ukazała się łaska Boga, która niesie zbawienie wszystkim ludziom. Ta łaska zapewnia pokój ludziom dobrej woli. Tałaska pozwala nam radować się, jak się radują weżniwa.

Radość w czasie żniwa wiąże się z utrudzeniem, ale i z nadzieją obfitych plonów. Łaska Boga wymaga od nas trudu, bo poucza nas, abyśmy sprawiedliwie i pobożnie żyli na tymświecie.Łaska Boga daje równocześnie błogosławioną nadzieję zbawienia.

Jak przed wiekami pasterzom, dzisiaj nam wszystkim anioł mówi: "Nie bójcie się! Zwiastuję wam radość wielką: Narodził się wam Zbawiciel". Wolni od lęku i pełni owej Bożej radości pragniemyśpiewać: "Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój".

Niech Boży pokój zagości w naszych sercach i w naszych rodzinach, niech czyni z nas lud wybrany, gorliwy w spełnianiu dobrych uczynków.

O spełnienie tychżyczeń dla Was modlę się każdego dnia i Was, Drodzy Rodacy, proszę o modlitwę w mojej intencji.

Szczerze oddany w Bogu

Ks. Adolf Trusewicz CM.


Przy wigilijnym stole

Łamiąc opłatekświęty,

Pamiętajmy,że dzień

ten radosny

W Miłości jest poczęty.

Przed dwoma tysiącami lat Miłość stała się Światłem na ziemi, niech Jej promienie oplatają każdy dzień naszegożycia w pielgrzymce do nieba.

ks. prałat Jan Kasiukiewicz, proboszcz parafii DuchaŚwiętego w Wilnie


Spokojnych, błogosławionych i pełnych radości Świąt Bożego Narodzenia oraz opieki Bożej na każdy dzień w nadchodzącym Jubileuszowym 2000 roku

życzy ksiądz Józef Aszkiełowicz


Z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz zbliżającego się Nowego 2000 Roku składam Zespołowi Redakcyjnemu i Czytelnikom "Naszej Gazety" najserdeczniejszeżyczenia szczęścia rodzinnego i pomyślności.

Eufemia Teichmann

Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej


Konsulat Generalny RP w Wilnie pragnie złożyć wszystkim Polakom zamieszkałym na Litwie najserdeczniejszeżyczenia , zdrowych i wesołychŚwiąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności w Nowym 2000 Roku.

Konsulat Generalny RP w Wilnie


Bożonarodzeniowe i Noworoczne Pozdrowienia

Klub Polskich Weteranów Wojny na Litwie,

zrzeszający byłych Żołnierzy Armii Krajowej Ziemi Wileńskiej, składa serdeczne pozdrowienia z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia, a także następującego Nowego jubileuszowego 2000 Roku. Serdecznie pozdrawiamy! Urząd do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Radę Ochrony Pamięci w Warszawie Walk i Męczeństwa, Zarząd Główny Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Zarząd Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręgu Wileńskiego. Związek Polaków na Litwie. Kolegów Dobroczynnego Stowarzyszenia Polskich Kombatantów na Litwie. "Klubu Wrzesień 39".Życzymy Wszystkim pracownikom wyżej wymienionych organizacji dobrego zdrowia, wszelkichłask Bożych, wesołychŚwiąt oraz szczęśliwego Nowego Roku. Owocnej pracy w nowym tysiącleciu.

Z pozdrowieniem w imieniu Zarządu i wszystkich

członków Klubu prezes Stanisław Kaczkan


Z okazjiŚwiąt Bożego Narodzenia moc

najserdeczniejszych życzeń

W dniu Bożego Narodzenia zapomnijmy o troskach, otwórzmy nasze serca na dobroć, pokój i miłość.

Nieśmy pokój ludziom, z którymi żyjemy, obcujemy, spotykamy się. Niech Narodzenie Chrystusa przyniesie pokój, dobrobyt i szczęście Waszym rodzinom, a nastrój optymizmu, nadziei i miłości nie opuszcza w nadchodzącym Nowym 2000 Roku.

Anna Jurkiewicz
wicemer rejonu święciańskiego,

przewodnicząca oddziału święciańskiego ZPL.


Składamy najserdeczniejszeżyczenia z okazji Bożego Narodzenia i wielkiego Jubileuszu 2000 - lecia narodzenia Dzieciątka, Błogosławieństwa Bożego i wszelkich darów od Nowonarodzonego. "Czuwaj!"

Szumska Drużyna Harcerek i

I Męska Drużyna Harcerzy "Burza"

im. ks. biskupa Władysława Bandurskiego

NG 52 (437)