Make your own free website on Tripod.com
Tadas IGNATAVIČIUS

Samorząd Wilna - przystanią bezrobotnych

Urzędnicy, którzy utracili pracę w Rządzie, otrzymują kompensaty i nowe stanowiska

Znaleziono wolne etaty

Krótka kariera pracowników samorządu Wilna w Rządzie Rolandasa Paksasa kosztowała państwo kilkadziesiąt tysięcy litów.

Tyle trzeba było wypłacić na różne kompensaty, które ci urzędnicy w ciągu niespełna pół roku otrzymali nawet dwukrotnie. Najpierw, gdy opuszczali samorząd miasta, a potem - gdy zwalniali się z posad w Rządzie.

Hojnie wsparci urzędnicy wracają już na poprzednie miejsce pracy, gdzie byłym pracownikom Rządu znaleziono wolne etaty.

Podniosła się fala niezadowolenia

Oburzyło to pracowników samorządu, którym z powodu trudnej sytuacji finansowej proponuje się półroczne bezpłatne urlopy. Dziwi ich wysokość wynagrodzeń ustalonych dla powracających urzędników, które kilkakrotnie nawet przekraczają przeciętne uposażenie pracownika samorządu.

Pracownikom nie jest również zrozumiałe, dlaczego przy zatrudnianiu nowych kierowników nie ogłaszano konkursów.

Odchodzących wspierano zasiłkami

Na początku lata do nowo kształtowanego rządu były mer Wilna R. Paksas zaprosił niektórych pracowników samorządu.

Razem z R. Paksasem z samorządu odeszli doradcy mera Dalia Kutraitë-Giedraitienë, Gediminas Rainys, jak też rzeczniczka prasowa samorządu Vitalija Zizienë oraz sekretarka kierownika stolicy Daiva Kulbokaitë.

W Rządzie jako konsultantka do spraw polityki finansowej została zatrudniona kierowniczka wydziału budżetu i finansów samorządu Vanda Laiconienë.

Gdy wychodziła z samorządu, udzielono jej urlopu i wypłacono odprawę w wysokości trzech uposażeń służbowych, co wyniosło 11553 Lt.

Stanowisko wiceministra zdrowia objął szef miejskiego departamentu zdrowia i opieki społecznej Kęstutis Štaras. Jemu też udzielono urlopu i wypłacono odprawę w wysokości 8599 litów.

Zostając sekretarzem Rządu ze stanowiska zastępcy administratora samorządu od 1 lipca zrezygnował Antanas Deveikis. Wypłacono mu tytułem odprawy 7708 litów.

Pracę w Rządzie zaproponowano również dyrektorowi Departamentu Prawa samorządu Irenie Butrimienë, której samorząd miasta wypłacił odprawę w wysokości 4410 litów.

Jak mówią w księgowości Rządu, po rezygnacji R. Paksasa ze stanowiska, wszystkim podającym się do dymisji zaufanym urzędnikom premiera wypłacono odprawy w wysokości miesięcznego uposażenia.

Znowu udało się znaleźć pracę

Urzędnicy, którzy podali się do dymisji w Rządzie, zaczęli szukać pracy w samorządzie. Tutaj byli już zatrudnieni V. Laiconienë, K. Štaras i A. Deveikis.

V. Laiconienë została mianowana zastępcą dyrektora Departamentu Ekonomiki. To stanowisko zajmuje tymczasowo, zanim mianowany będzie zastępca dyrektora departamentu. Twierdzi się, że na to stanowisko ogłosi się konkurs. Utworzony w 1997 r. etat dotychczas nie był obsadzony.

W ubiegłym tygodniu były wiceminister zdrowia K. Štaras otrzymał tymczasową nominację na dyrektora Departamentu Zdrowia i Opieki Społecznej samorządu.

W samorządzie nikt nie potrafił odpowiedzieć, kiedy zostanie ogłoszony konkurs na objęcie tych posad. Uważa się, że nastąpi to dopiero po wyborach samorządowych.

Były sekretarz Rządu A. Deveikis tymczasowo został mianowany zastępcą kierownika wydziału ochrony środowiska w samorządzie.

("Lietuvos rytas" z 3 grudnia 1999 r.)

NG 52 (437)