Make your own free website on Tripod.com
41. posiedzenie Stołecznej Rady

Na ostatnim w tym roku posie dzeniu Rady miejskiej, które odbyło się 15 grudnia, rozpatrzono szereg spraw związanych z życiem i problemami nurtującymi mieszkańców Wilna.

Znając trudności finansowe miasta (deficyt budżetu sięga około 50, O mln litów) dziwnie i niezrozumiale wygląda decyzja, podjęta przez większość rządzącą, odroczenia pod formalnym pretekstem, już po raz trzeci, omawiania przedłożonego przez radnego Tadeusza Filipowicza projektu postanowienia "O środkach uzupełniających budżet samorządu m. Wilna w 1999 roku", w którym między innymi proponuje się, zgodnie z istniejącym ustawodawstwem, przekazanie tysięcznych tantiem członków Zarządu ZSA "Siaurës miestelis" ("Miasteczko północne") do budżetu miasta. 100 proc. akcji spółki należy do samorządu.

Wśród innych spraw rozpoczęto procedurę omawiania projektów opłat za ogrzewanie pomieszczeń i gorącą wodę, także normy zużycia gorącej wody i ciepła zaproponowanych przez dyrekcję "Wileńskich sieci cieplnych". Nie wróży to nic dobrego dla wilnian.

Rada poparła prośbę AWPL w sprawie przekazania nieodpłatnie, pod siedzibę organizacji, pomieszczeń przy ul. Zamkowej 16. W takich wypadkach zobowiązują tylko opłaty za usługi komunalne.

Duże wątpliwości radnych wzbudziła propozycja dyrektora wyżej wspomnianej ZSA "Điaurës miestelis" V. Galvonasa o zwolnieniu spółki od płacenia podatków od nieruchomości i ziemi - w sumie około 750 tys. litów. W praktyce to oznaczałoby, że te pieniądze nie trafią do budżetu miasta. Sprawę odłożono do następnego posiedzenia.

W końcu obrad, już tradycyjnie, zatwierdzono nazwy szeregu ulic na obrzeżach miasta w starostwach Werki i Zameczek.

Inf. własna

NG 52 (437)