Make your own free website on Tripod.com
Grażyna Bartosewicz

Być dobrym studentem

Już niedługo w życiu studenckim rozpocznie się trudny okres, a mianowicie - sesja. To czas, gdy trzeba będzie zapomnieć o wszystkich innych sprawach i przenieść się w świat książek i wiedzy.

Dla niektórych studentów ta zimowa sesja będzie pierwszą w ich życiu i dlatego wielu z nich przed egzaminami czuje strach. Podczas sesji każdy studiujący może przekonać się o poziomie swoich wiadomości i o tym, czy jest dobrym studentem. Od czego zależy powodzenie podczas sesji? Według zdania jednych studentów zależy od cech indywidualnych człowieka, jego charakteru, temperamentu oraz od jego podejścia do nauki. Jeżeli student chętnie się uczy, jest pewny siebie, podczas składania egzaminów jest w dobrym nastroju, to na pewno nie grozi mu żadna porażka.

Na ogół wszystkich studentów można podzielić na dwie grupy: ci, którym podoba się studiować na wybranym kierunku oraz ci, którzy uczą się tylko po to, by otrzymać dyplom. Często więc się zdarza, że student złożył egzamin, a po kilku dniach już wszystko zapomniał czego się uczył. Powstaje pytanie czy ci studenci, którzy uczą się tylko dla dyplomu lub egzaminów, będą w przyszłości dobrymi specjalistami?

Studenci narzekają również na to, że brakuje podręczników. Niestety, potrzebnych książek jest bardzo mało egzemplarzy i dlatego nie zawsze wszystkim wystarcza, a to często przeszkadza w szykowaniu się do egzaminów.

Sesja - to także wynik pracy całego semestru, ale jeżeli podczas egzaminów nie osiągniesz takich wyników jakich byś chciała, nie martw się, ponieważ ucząc się dla siebie w każdym wypadku wygrasz, nawet wtedy, gdy oceny będą nie najwyższe. Moje koleżanki, studentki, mające już jeden dyplom w kieszeni, są zdania, że przed egzaminami nie należy wpadać w panikę, a na odwrót zachować spokój. Nawet jeżeli nie zda się jakiegoś egzaminu lub zaliczenia, to jeszcze nie koniec świata. Pamiętaj o tym, że z każdej sytuacji jest wyjście.

NG 52 (437)