Make your own free website on Tripod.com
Sylwetki litewskich działaczy
społeczno - politycznych

Vaidievutis Geralavičius,

kierownik Centrum Badań Ekonomicznych Banku Litewskiego, został nowym ambasadorem Litwy w Niemczech. Prezydent odwołał z tego stanowiska Zenonasa Namavičiusa, który tam pracował od 1993 roku. V. Geralavičius jest członkiem Partii Chrześcijańsko-Demokratycznej i dobrym przyjacielem ministra spraw zagranicznych Algirdasa Saudargasa.Česlovas Juršënas,

lider LDPP, wplątał się w skandal nomenklaturowy. Jeszcze jako przewodniczący Sejmu pośredniczył w przyznaniu stypendium na studia w Ameryce w wysokości 500 tys. litów Tomasowi Tolvaišy, synowi dyplomaty Jonasa Tolvaišy, który ówcześnie pracował w ambasadzie litewskiej w Czechach.Litewska Giełda Pracy
Dyrektor
VidasŠlekaitis

Oficjalny poziom bezrobocia w kraju po raz pierwszy przekroczył granicę 9 proc. - w listopadzie wynosił on 9,6 proc. Na dzień 1 grudnia było zarejestrowanych 168,9 tys. bezrobotnych, zasiłki pobierało 27,4 tys. osób. Największe bezrobocie notowano w Solecznikach (18,7 proc.), Okmianie (18,5 proc.), Łoździejach (18,2 proc.). Jednocześnie w Prenach pracy nie ma tylko 5,1 proc., w Kiejdanach - 5,7 proc., a w Koszedarach - 6 proc. mieszkańców w wieku produkcyjnym."Sodra" Dyrektor zarządu

Vincas Kunca

Fundusz ubezpieczeń społecznych swe problemy przerzucił na barki państwa - Sejm uchwalił ustawę, zgodnie z którą 200 mln litów, jakich nie zebrała "Sodra", uznano za zadłużenie wewnętrzne państwa, które będzie pokrywane z budżetu. Jeszcze w tym roku przewiduje się przelanie 120 mln litów, aby "Sodra'" mogła rozliczyć się z bankami i wypłacić emerytury. Ogółem w tym roku deficyt funduszu wyniesie 470 mln litów.


NG 52 (437)