Make your own free website on Tripod.com
Tydzień w skrócie

Budżet

Sejm RL zatwierdził, po długich i burzliwych debatach, budżet państwa na rok przyszły . Zatwierdzone zostały również wskaźniki finansowe budżetów samorządów lokalnych oraz wskaźniki budżetu na rok 2000 Państwowego Funduszu Ubezpieczeń Socjalnych ?Sodra?.

Wygrał

V. Valickas wygrał konkurs na objęcie stanowiska dyrektora Departamentu Ceł. Konkurs ten został rozpisany przez Ministerstwo Finansów kraju. Jednakże minister finansów V. Dudënas nie zdecydował się zatwierdzić zwycięzcę. V. Valickas zajmował już to stanowisko w latach 1990 - 1992 i został zwolniony za poważne wykroczenia i nadużycia.

Zalecili

Po uzgodnieniu z Ministerstwem Finansów Ministerstwo Rolnictwa zaleciło, aby subsydia, przysługujące, lecz nie wypłacone rolnikom zostały zaliczone jako dług VAT dla budżetu państwowego. Z powodu nie wypłaconych w grudniu subsydiów rolnicy zaczęli masowo składać powództwa cywilne przeciwko Ministerstwu Rolnictwa.

Rozłam

W Sejmie w najbliższym czasie może powstać nowa frakcja. Zamiar powołania nowej frakcji parlamentarnej mają zwolennicy byłego premiera G. Vagnoriusa. Nowa frakcja ma powstać po nowym roku. Zdaniem obserwatorów będzie to oznaczać początek rozłamu rządzącej obecnie krajem patii konserwatystów.

NG 1-2 (438)