Make your own free website on Tripod.com
Kęstutis GEČAS

W Sejmie knuje się jeszcze jeden atak przeciwko mediom

Związek Dziennikarzy przestrzegł

Przewodniczący sejmowego Komitetu Ekonomicznego, chrześcijański demokrata Albertas Šimënas wniósł propozycję, aby znieść ulgi w podatku od wartości dodanej na drukowanie , wydawanie, kolportaż różnych pism oraz na papier gazetowy.

"Jeśli cena gazet wzrośnie o podatek od wartości dodanej, to może się stać tak, że większość udręczonych kryzysem rodzin nie będzie w stanie zaprenumerować żadnej gazety" - wczoraj przestrzegło prezydium Związku Dziennikarzy.

Ulgi nie są celowe?

A. Šimënas twierdzi, że poprawki przyczynią się '"do zapewnienia rzetelnej i przejrzystej konkurencji we wszystkich sektorach działalności gospodarczej".

Zdaniem autora poprawek, ulgi w PVM (VAT) na edytorstwo były potrzebne poprzednio, gdy na Litwie bardzo brakowało papieru gazetowego, nie było rozwinięte drukarstwo, wydawanie i kolportaż pism. Obecnie, gdy zapanowały konkurencja i stosunki wolnego rynku, nie jest celowe stosowanie ulg w tej dziedzinie. Inny chrześcijański demokrata Arimantas Raškinis powiedział, że jest skłonny poprzeć te poprawki.

W Europie -haniebny fakt

"Gdyby tę propozycję łączono tylko ze sposobami poprawienia sytuacji budżetowej, wówczas byłoby to jeszcze pół biedy. Jednakże w warunkach, gdy ustawodawcy podjęli prawdziwy atak przeciwko mass mediom, trudno w to uwierzyć" - głosi komunikat Związku Dziennikarzy.

Według komunikatu, wśród społeczeństwa toczy się obszerna dyskusja o tym, że prasa powinna być aktywniejsza nie tylko w upowszechnianiu wiadomości, ale też w rozwijaniu kultury. W wielu krajach świata, z którymi równają się, chociażby tylko słownie, ci sami politycy, dobrze uświadamiana jest misja prasy i odpowiednio zapisana w ustawach.

"Pozostaje jedynie stwierdzić fakt, że akcje z ostatniego okresu przeciwko mass mediom wykazują prawdziwy regres w rozwoju demokratycznym naszego państwa i społeczeństwa. Jest to dla nas fakt bardzo bolesny, a w Europie - haniebny" - stwierdza Związek Dziennikarzy...

('Lietuvos rytas" z 17 grudnia 1999 r.)

NG 1-2 (438)