Make your own free website on Tripod.com
Sylwetki litewskich działaczy
społeczno - politycznych

Donatas Banionis,

aktor teatru J. Miltinisa, został obywatelem honorowym Poniewieża. 55 lat temu D. Banionis przybył do tego miasta i rozpoczął tu karierę aktorską. Słynnemu artyście wielokrotnie proponowano przeniesienie się do innych wielkich miast, jednakże pozostał on w Poniewieżu. W ciągu 55 lat działalności twórczej D. Banionis wykreował 103 główne role w teatrze i 60 w filmie.
Vida Pabarškaitë-Gražienë,

kierowniczka wydziału łączności międzynarodowej Ministerstwa Kultury, wygrała sprawę ze swym pracodawcą. Mianowaną przez eks-ministra Sauliusa Šaltenisa attache kulturalnym w USA, V. Pabarškaitë, przyjaciółkę Saulë Šaltenytë, nowy minister Arűnas Bekša odwołał z tego stanowiska, gdy prezydent wyraził niezadowolenie z tej nominacji. Ministerstwo będzie musiało wypłacić zaistniałą różnicę w wynagrodzeniach.
Rimantas Didžiokas,

minister komunikacji znowu uwikłał się w skandalu w związku z ulgowymi biletami w transporcie. Latem powstała wrzawa z powodu tego, że jakoby minister przekazał córce bilet na przejazd pociągami na Zachodzie. W ubiegłym tygodniu okazało się, że R. Didžiokas nabył od przedsiębiorstwa "Lisco" bilet na prom do Kilonii ze zniżką, którą stosuje się dla "potrzebnych" ludzi. Minister opłacił różnicę, przywilej, jak się wydaje, pozostał.
Ričardas Malkevičius,

wiceminister komunikacji, wykorzystywał stanowisko służbowe, biorąc podwójne diety. W ubiegłym tygodniu wybuchł skandal, gdy się okazało,że zagraniczne delegacje wiceministra opłacała dyrekcja Państwowego Portu Morskiego w Kłajpedzie. Na domiar tego, R. Malkevičius, syn posła na Sejm Stasysa Malkevičiusa, za te same wyjazdy otrzymał również pieniądze od ministerstwa.

('Veidas" z grudnia 1999 r.)

NG 1-2 (438)