Make your own free website on Tripod.com
W Warszawie - wspólne projekty

Premierzy Polski i Litwy - Jerzy Buzek i Andrius Kubilius porozumieli się zasadniczo, że granica litewsko-polska niebawem stanie się jedną z granic wewnętrznych Unii Europejskiej, dlatego najwięcej uwagi należy poświęcić ochronie granic z Białorusią.

Takie zasadnicze porozumienie zostało osiągnięte na posiedzeniu Rady Współpracy Rządów Litwy i Polski, które odbyło się wczoraj w Warszawie.

Mówiono również o współpracy gospodarczej krajów. W celu zmniejszenia dysproporcji w handlu zagranicznym, gdy Litwa importuje z Polski więcej towarów niż eksportuje do niej, w roku następnym przewiduje się zorganizowanie w Warszawie wystawy-targów towarów litewskich.

Stronę polską zainteresowało również stanowisko Litwy w sprawie przyłączenia się do planowanego pierścienia gazociągu Norwegia-Polska. Na posiedzeniu zatwierdzono propozycję współpracy przy budowie mostu elektrycznego na Zachód.

Wczoraj A. Kubilius spotkał się w Warszawie również z prezydentem Polski Aleksandrem Kwaśniewskim oraz marszałkiem Sejmu Maciejem Płażyńskim.

("Lietuvos rytas" z 17 grudnia 1999 r.)

NG 1-2 (438)