Make your own free website on Tripod.com
Arűnas DAUGIS

Zatwierdzono budżet kraju na 2000 rok

Za budżetem na rok następny głosowało 69 posłów na Sejm, 4 - powstrzymało się od głosu

Wczoraj Sejm na ostatnim w tym roku posiedzeniu zatwierdził głosami koalicji rządzącej budżet narodowy i budżet "Sodry" na rok 2000.

Zatwierdzony na rok 2000 budżet państwowy, który wielu parlamentarzystów nazywa budżetem "ubóstwa", przewiduje otrzymanie 6,051 mld litów dochodu (o 3,8 proc. więcej niż w tym roku). W budżecie samorządów przewidziano uzyskanie 2,911 mld litów dochodu, czyli o 2,4 proc. więcej niż w roku bieżącym. Na żądanie MFW deficyt budżetu na rok przyszły zmniejszono z 1,2 mld do 800 mln litów (1 proc. PKB), a limit czystego zadłużenia - z 2,2 mld do 1,6 mld litów.

Na zakończenie procedury uchwalania budżetu w proteście salę posiedzeń opuścili członkowie frakcji LDPP, Centrum i niektórych innych. Frakcje opozycyjne nie uczestniczyły w głosowaniu motywując tym, że wszelkie propozycje opozycji są odrzucane przez rządzącą większość...

W budżecie na rok następny przewidziano 50,8 mln litów (w tym roku - 125 mln litów) na częściowe kompensowanie dla mieszkańców zwiększonych cen energii cieplnej i elektrycznej. Prócz tego, podczas zatwierdzania wydatków budżetu uwzględniono to, że od roku następnego za dostarczoną energię cieplną mieszkańcy będą płacili wyższy o 18 proc. podatek od wartości dodanej, który ma być kompensowany tylko częściowo.

W roku przyszłym wprowadzi się niektóre nowe podatki, mianowicie zostaną opodatkowane mazut, ciekły gaz i orimulsja, wyroby tytoniowe podrożeją o 20 proc.

Premier A. Kubilius twierdzi, że w ciągu miesiąca ma być rozpatrzony los niektórych instytucji i jeszcze w pierwszym półroczu roku przyszłego zamierza się przedstawić poprawki do budżetu.

("Respublika" z 24 grudnia 1999 r.)

NG 3 (439)