Make your own free website on Tripod.com
Świąteczne życzenia

Jubileusz Roku 2000
"Jezus Chrystus wczoraj i dziś,
ten sam także na wieki"
(Hbr 13,8)

Opromienia nas światłość Betlejemskiej Nocy, niosącej dar Wielkiego Jubileuszowego Roku 2000 Narodzenia Jezusa Chrystusa.

Wdzięczny za okazaną pamięć i świąteczne słowa życzeń, obejmuję sercem i modlitwą wszystkich wiążących swe życie z Odkupicielem Człowieka.

Życzę także, aby błogosławiony, Jubileuszowy Rok szczęśliwie zbliżył nas w dobrym zdrowiu do nowego Milenium.

Opiece Świętej Bożej Rodzicielki polecam i z serca błogosławię

Henryk Kardynał Gulbinowicz

Arcybiskup Metropolita Wrocławski

NG 3 (439)