Make your own free website on Tripod.com
Tautvydas KONTRIMAVIČIUS

Ziemie hrabiego - w polu widzenia przewodniczącego Sejmu

Przewodniczący Sejmu Vytautas Landsbergis zwrócił się do naczelnika powiatu uciańskiego Rimantasa Dijokasa z prośbą o wyjaśnienie i rozstrzygnięcie kwestii ziem odziedziczonych przez hrabiego Dominika Platera.

Jest to pierwszy przypadek, gdy na przebieg reformy rolnej w powiecie uciańskim próbowano wpłynąć poprzez pierwsze osobistości kraju.

Były zesłaniec, mieszkający obecnie w Ucianie hrabia D. Plater już od ponad pięciu lat wytrwale zabiega o odzyskanie majątku ojca - dworu we wsi Deguliai.

Po przejściu długiej epopei sądowej został on właścicielem jedynego zachowanego zabudowania - piwnicy dworu.

Naczelnik powiatu R. Dijokas powiedział, że samotny 74-letni hrabia chociażby dzisiaj może odzyskać 104 ha ziemi, która należała do rodziny Platerów. Proponuje się mu, aby pozostałe 22 hektary skompensować inną wolną ziemią w sąsiedztwie.

R. Dijokas jest przekonany, że też telefon przewodniczącego Sejmu nie przywróci zniszczonego przed 50 laty dworu Deguliai. Jednakże problem ziemi hrabiego stał się dla urzędników powiatu jedną z najtrudniejszych kwestii reformy rolnej.

("Lietuvos rytas" z 5 stycznia 2000 r.)

NG xx (xxx)