Make your own free website on Tripod.com
G. Chomańska

Św. Mikołaj w Kownie

Dnia 30 grudnia 1999 roku w lokalu ZPL dzieci polskiej sobotniej szkółki pod kierownictwem p. B. Ząbkiewicz przygotowywały się do spotkania ze Św. Mikołajem: śpiewały kolędy, deklamowały wiersze. Oczekiwanie nie poszło na marne, Św. Mikołaj nie ominął Kowna. Zabawa była na całego.

Na zdjęciu: na pamiątkę ze Św. Mikołajem.

NG 3 (439)