Make your own free website on Tripod.com
Litwa

Niedobór

W 1999 roku do budżetu wpłynęło około 5,89 mld. Lt, o 870 mln. mniej, ani- żeli przewidziane było nawet w znowelizowanym (znacznie uszczuplonym) budżecie w końcu ubiegłego roku.

Premie

Mimo ogłoszonego przez rząd programu powszechnego zaciskania pasa, "Lietuvos Taupomasis Bankas", w którym większościowy pakiet akcji posiada rząd Litwy, wypłacił w końcu ubiegłego roku 136 tys. Lt premii swym pracownikom.

Przeszedł

Powszechnie krytykowany mer Wilna J. Imbrasas oficjalnie opuścił szeregi tracącej z dnia na dzień popularność partii konserwatystów i przystąpił do partii liberałów, na której czele niedawno stanął były premier i mer Wilna R. Paksas. Na skutek jego populistycznej polityki partia ta zaczęła szybko nabierać punkty.

Łączą się

W najbliższym czasie ma dojść do połączenia Związku Chrześcijańskich Demokratów ze znanym działaczem Litwinów amerykańskich posłem na Sejm RL K. Bobiliusem na czele i modernistycznego skrzydła Partii Chrześcijańskich Demokratów, które oderwało się niedawno od swej parti.

Front

Lider Partii Narodowo - Demokratycznej R. Smetona zaapelował do wszystkich litewskich partii narodowych o utworzenie wspólnego Frontu Narodowego. Front, zdaniem Smetony, miał- by położyć kres zdradzie interesów narodowych, wyprzedaży majątku narodowego i zapobiec zapanowaniu kosmopolityzmu w kraju.

Pożyczymy

W 2000 roku rząd Litwy ma zamiar pożyczyć na rynkach kapitałowychświata 500 mln euro (2 mld litów). Jak twierdzi Ministerstwo Finansów wysokość pożyczek będzie zależała od budżetu Litwy.

NG 3 (439)