Make your own free website on Tripod.com
Powiedzieli

Vytautas Čepas, poseł na Sejm RL

"Jednym działki przydziela się na Zwierzyńcu, a innym na wysypisku."

Justinas Marcinkevičius, poeta

"Nie wojska i nie generałowie wyzwolili naród, a szkoła."

NG 3 (439)