Make your own free website on Tripod.com
Jan Gurgun

Z rejonu solecznickiego

Świąteczne spotkanie

Zimowe ferie - to czas przyjacielskich spotkań i zabaw zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli. Z inicjatywy rejonowego oddziału Związku Zawodowego Pracowników Oświaty 29 grudnia br. w auli Solecznickiej Szkoły Średniej im. Jana Śniadeckiego na świąteczne spotkanie noworoczne zebrali się pedagodzy szkół rejonu. Oczekiwanie nadchodzącego 2000 roku, radość ze spotkania z dawnymi przyjaciółmi pozwoliły nauczycielom na moment zapomnieć o trudnościach mijającego roku.

Składając zebranym na sali kolegom życzenia noworoczne kierownik solecznickiego wydziału oświaty Antoni Jankowski zaznaczył, że w dobie obecnej najważniejszym zadaniem szkolnictwa jest kształtowanie wykształconej i dobrze wychowanej młodzieży.

- Za nietaktowne postępki młodzieży w miejscach publicznych odpowiedzialność ponoszą nauczyciele. Złe zachowanie się uczniów jest naszym przeoczeniem i niedociągnięciem w pracy wychowawczej - mówił A. Jankowski.

- Korzystając z okazji po raz kolejny chciałbym podziękować nauczycielom za poświęcenie, a samorządowi za stałą opiekę i zrozumienie problemów oświaty.

Dowodem zaangażowania się administracji samorządu solecznickiego w sprawy oświaty może być również udział w sylwestrowym spotkaniu mera rejonu Józefa Rybaka oraz wicemera Zdzisława Palewicza. W swoim świątecznym przemówieniu J. Rybak wyraził nadzieję, że rok 2000 będzie lepszy od poprzedniego. Dobrym przykładem służenia oświacie jest Zenon Żołnieruk, przewodniczący rejonowego oddziału ZZPO. Nauczyciel ten ma za sobą 55 lat pracy pedagogicznej. Z rąk przewodniczącego Związku Zawodowego Pracowników Oświaty Litwy Aleksasa Bružasa wraz z życzeniami noworocznymi jubilat otrzymał list gratulacyjny.

Uczestnikom sylwestrowego spotkania uczniowie miejscowej szkoły wystawili sztukę pt. "Wyprawa za betlejemską gwiazdą", opartą na motywach biblijnych. Teatrzykowi szkolnemu asystował zespół "Solczanka". Przedstawienie, przypominające historię narodzin Chrystusa z błogosławieństwa ks. Szymona Wikło zakończyło wspólne łamanie się opłatkiem


Ładny sklep - ładne miasto

W ostatnim tygodniu odchodzącego 1999 roku w Solecznikach został podsumowany konkurs na świąteczny wystrój terytorium oraz pomieszczeń urzędów, organizacji i przedsiębiorstw. Zgodnie z jego wynikami, najładniej swoje pomieszczenia ozdobili właściciele sklepów. Zwycięzcą organizowanego przez starostwo solecznickie konkursu został sklep ZSA "Žinau kaip". Na drugim miejscu uplasował się sklep "Provincija", należący do ZSA "Aluminas", trzecie miejsce zajął sklep ZSA "Gardybë". Starosta miasta Soleczniki Jan Sienkiewicz wyraził nadzieję, że nagrody pieniężne w wysokości 250, 200 i 100 litów pozwolą laureatom konkursu jeszcze ładniej przystroić witryny sklepów, a piękne okna sklepowe czynią ładniejszym również miasto.


W obronie rolnika

Rada samorządu solecznickiego wystosowała list otwarty do Prezydenta RL Valdasa Adamkusa, przewodniczącego Sejmu RL Vytautasa Landsbergisa, premiera Andriusa Kubiliusa oraz ministra rolnictwa Edvardasa Makelisa, w którym apeluje o wsparcie rolnictwu. Zadłużenie rolnikom Litwy wynosi 0,5 mld litów, w tym połowę tej sumy stanowią długi państwa. Przy jednoczesnym spadzie produkcji krajowej, rośnie import artykułów rolnych. W celu obrony krajowego producenta przed konkurencją z zagranicy samorząd proponuje przywrócenie ulgowego VAT - u (PVM) dla rolników, wypłacenie rekompensat za podwyższone ceny na paliwo, dodatkowe subsydiowanie rolników, pracujących na glebach nieurodzajnych. Tempo zwrotu ziemi, zdaniem Rady samorządu solecznickiego, przyśpieszyłoby przekazanie funkcji zwrotu ziemi do gestii samorządu.


Pożyczone wypłaty

Niedofinansowanie samorządu solecznickiego subsydiami państwowymi, których wysokość sięga prawie 2 mln litów, niekorzystnie odbija się na pracownikach opłacanych z budżetu państwa, utrudnia rozliczenia się bieżące. Nauczyciele szkół podlegających samorządowi zmuszeni byli wkroczyć w nowe tysiąclecie z pustymi portfelami. W celu wypłacenia zaległych pensji pedagogom, spłacenia długu za ogrzewanie oraz zakup paliwa Rada samorządu postanowiła zaciągnąć kredyt w wysokości 1 mln litów.

NG 3 (439)