Make your own free website on Tripod.com
Wizją - partia chrześcijańska

Czy Kazys Bobelis powtórzy fenomen Rolandasa Paksasa? Przejście eks-premiera, byłego konserwatysty do Związku Liberałów niespodziewanie przekształciło liberałów w najpopularniejszą siłę polityczną. Zupełnie realne jest to, że połączenie się K. Bobelisa, ustępującego według sondaży opinii publicznej pod względem popularności tylko prezydentowi Valdasowi Adamkusowi, z nowoczesnymi chrześcijańskimi demokratami może powtórzyć ten fenomen. Na początku tego tygodnia ogłoszono, że po wyborach samorządowych najpewniej powstanie nowa partia chrześcijańska, którą utworzą członkowie kierowanego przez K. Bobelisa Związku Chrześcijańskich Demokratów i zwolennicy Vytautasa Bogušisa z rozpadającej się Litewskiej Partii Chrześcijańskich Demokratów, którzy przed miesiącem zjednoczyli się w bloku chrześcijańskiej demokracji.

("Veidas" z 30 grudnia 1999 r.)

NG 3 (439)