Make your own free website on Tripod.com
Na Litwie emerytury są najniższe

Najszybciej przeciętna emerytura z tytułu starości rosła w Estonii. W trzecim kwartale roku, w porównaniu z odpowiednim okresem roku poprzedniego, zwiększyła się ona o 23 proc. (na Łotwie - o 10, na Litwie - o 6 proc.). Średnia płaca najwięcej podniosła się również w Estonii - o 9 proc. Na Litwie wynagrodzenia wzrosły przeciętnie o 7, na Łotwie - o 5 proc. Pod względem wysokości emerytur Litwa pozostaje w tyle za innymi krajami bałtyckimi, jednakże pod względem płac wyprzedzamy już Łotwę. W trzecim kwartale obliczona miesięczna płaca w Estonii wynosiła 285,5 USD (1.142 Lt), na Łotwie - 243,79 USD (975,16 Lt), na Litwie - 273,15 USD (1.092,6 Lt).

("Veidas" z 30 grudnia 1999 r.)

NG 4 (440)