Make your own free website on Tripod.com
Wilno i Kłajpeda karmią Litwę

Najbardziej produktywni na Litwie są mieszkańcy powiatu wileńskiego. Według danych Departamentu Statystyki, 24,2 proc. mieszkańców Litwy, zamieszkałych w powiecie wileńskim, wytwarza 32 proc. produktu krajowego brutto (PKB). Wystarczająco produktywni są również mieszkańcy powiatu kłajpedzkiego. Tworzony w znacznej części kraju procent PKB proporcjonalnie do liczby mieszkańców jest zbyt mały. Czyli potencjał mieszkańców tam nie jest należycie wykorzystywany. A przecież najważniejszy twórca dóbr - to właśnie człowiek. Szczególnie jest to aktualne dla Litwy, mającej znacznie mniejszą gęstość zaludnienia niż w Europie.

("Veidas" z 30 grudnia 1999 r.)

NG 4 (440)