Make your own free website on Tripod.com
Beata Garnytë

Hej, kolęda, kolęda!

15 stycznia br. w Rudamińskiej Szkole Średniej nr 1 od wczesnego rana rozbrzmiewały prześliczne dźwięki kolęd, na szkolnym korytarzu zaś można było spotkać całe rzesze ślicznych białych aniołów, ujrzeć dostojnych Trzech Króli, jak też swawolnych diabłów. Tego dnia bowiem w szkole tej odbywał się przegląd zespołów kolędniczych.

W przeglądzie tym wzięły udział zespoły z Wilna, rejonu wileńskiego i solecznickiego. Dla niektórych był to już piąty przegląd (np. dla "Znad Mereczanki'"), inne zaś stawiały dopiero pierwsze kroki (np. zespół taneczny z Jaszun "Nadzieja").

W tegorocznym Przeglądzie Zespołów Kolędniczych udział wzięły takie zespoły, jak "Rudamianka', "Cantata", "Borowianka", "Sużanianka", "Melodia", "Verdene", kolędnicy przybyli również z Kiwiszek, Dukszt, Miednik, Jaszun, Jęczmieniszek, Rukojń i ze szkoły im. J. I. Kraszewskiego w Wilnie.

Jako pierwsi na scenie pojawili się gospodarze - zespół "Rudamianka", który zaprezentował scenkę "Zespół kolędniczy z szopką". Wszystkich do łez rozśmieszył swawolny czart, który był jakby zaprzeczeniem słowom z prastarej pieśni "Przyszła czartu bieda".

Zgromadzonych na sali zachwycił również chór '"Cantata" z Szumska. Połączył on dawną formę kolędowania z współczesną - teatrem pantomimicznym, ukazującym historię narodzin Chrystusa.

Dużą pomysłowością odznaczyła się również "Sużanianka", która w ciągu kilku minut na scenie zmontowała zagrodę z prawdziwym płotem, kołami od wozu i częściami końskiej uprzęży. Zabrakło tu jedynie konia, a i to zapewne ze względu na trudności związane z wprowadzeniem go do szkoły.

Każdy zespół był niepowtarzalny. Członkowie komisji oceniającej mieli niezmiernie trudne zadanie. Wszystkie zespoły zaprezentowały bardzo wyrównany poziom. Pierwszą nagrodę i możliwość wyjazdu do Polski, jak również nagrodę pieniężną, ufundowaną przez Konsulat RP w Wilnie, otrzymał chór z Szumska "Cantata". Nagrodę drugą otrzymał zespół dziecięcy z Jaszun "Nadzieja". Dwie trzecie nagrody otrzymały zespół ukraiński z Dukszt i "Sużanianka".

Ponadto kilka zespołów otrzymało wyróżnienia. Są to zespół "Melodia", litewski zespół 'Verdene", jak również "Rudamianka".

Podsumowując Przegląd Zespołów Kolędniczych Zygmunt Ciesielski stwierdził: "Dziś możemy się przekonać,że kolędowanie ma charakter działania bardziej artystycznego, scenicznego. Tak więc i formy nie zawsze oddają sposoby dawnego kolędowania, czyli chodzenia od domu do domu, od gospodarstwa do gospodarstwa. Niemniej jednak oddają bardziej ducha czasów, w którychżyjemy i musimy brać to pod uwagę, by tradycja nie była skostniała."

NG 4 (440)