Make your own free website on Tripod.com
Powiedzieli

Nijolë Ozelytë, posłanka na Sejm RL

"Wymrzemy jako zdrowy naród, a nie jako naród chory na debilizm".

Stasys Pečeliűnas, poseł na Sejm RL, o posłance na Sejm Nijolë Ozelyte

"Porównajcie jej przemówienia z fragmentami książki Adolfa Hitlera "Mein Kampf", a zobaczycie, że teksty są podobne".

Vytautas Landsbergis, przewodniczący Sejmu RL

"Czasami na politykę patrzy się jak na konkurs piękności. Być może jakiś przystojny lider i mógłby rozwiązać problem rankingu partii.'"

'"Teraz pozostaje tylko czekać, kiedy Rolandas Paksas i Artűras Paulauskas wystąpią jak bracia bliźniacy"

NG 4 (440)