Make your own free website on Tripod.com
Sylwetki litewskich działaczy społeczno - politycznych

Rząd stał się zakładnikiem

V. Landsbergis po raz kolejny łamie sobie głowę nad tym - w jaki sposób powstrzymać rozpad partii konserwatystów, a jednocześnie nie dopuścić do dalszej destabilizacji w państwie


Fundusz Majątku Państwowego
Dyrektor generalny Stasys Vaitkevičius

Państwo kolejny raz wpadło w zastawione przez siebie sidła. Podczas prywatyzowania morskiej firmy towarowej w Kłajpedzie zezwolono, aby za 45 proc. akcji rozliczono się na raty w ciągu 5 lat. Gdy w budżecie zabrakło pieniędzy, usiłowano przed terminem sprzedać weksel wartości 80 mln Lt. Jednakże potencjalni nabywcy nie interesują się nawet oferowanymi10,5 procentami. Państwo będzie musiało poczekać na swe pieniążki do ustalonego lekką ręką terminu. ("Veidas" z 23 grudnia 1999 r.)

Laureat

Szóstym laureatem nagrody "Santarvë" został ksiądz Algirdas Mykolas Dobrovolskis - ojciec Stanisław. Nagrodę w wysokości 10 tys. litów, dyplom laureata i figurkę anioła z białej porcelany wręczy się mieszkającemu w Datnowie ojcu Stanisławowi w drugim dniu Bożego Narodzenia, w galerii sztuki w Poniewieżu.

Poza ojcem Stanisławem najwięcej głosów na uzyskanie nagrody otrzymali wydział kardiologii klinik w Santaryszkach, poeci Sigitas Geda i Marcelijus Martinaitis.

("Veidas"z 23 grudnia 1999 r.)

NG 4 (440)