Make your own free website on Tripod.com
Krzysztof Arbaszewski

Wśród przyjaciół w Ejszyszkach

Ejszyszki to miasto w rejonie solecznickim, znanym z aktywności Polaków na Litwie. Władze miasta zaprosiły delegację Wyszkowa na uroczyste otwarcie Domu Polskiego w dniu 15 stycznia br.

Współpraca trwa od kilku lat. Pierwsze kontakty nawiązali panowie Wojciech Chodowski i Jan Dziubłowski, którzy poznali Ejszyszczan na pielgrzymim szlaku, a teraz będą naszymi przewodnikami.

Początkowo nieformalne kontakty zaowocowały zaproszeniem młodzieży zza granicy na odpoczynek do Wyszkowa. Pamiętamy ubiegłoroczną gościnność kilkudziesięciu wyszkowskich rodzin, które serdecznie przyjęły polskie dzieci z Litwy.

W piątkowy wieczór przekraczamy granicę w Ogrodnikach. Delegacji przewodzą pani starosta Justyna Garbarczyk oraz burmistrz Jan Malinowski.

Towarzyszą im: panie dyrektorki Ewa Ciunkiewicz, Grażyna Żółtowska i pan dyrektor Andrzej Piątek.

Po kilkugodzinnej jeździe witają nas Ejszyszki niezwykłą iluminacją. Na środku rynku króluje olbrzymia /24 metry/ choinka jeszcze świątecznie rozjarzona. Wkrótce pojawia się starosta pan Leonard Talmont, który do końca pobytu pozostanie naszym serdecznym opiekunem.

Ejszyszki to wiekowa osada założona w 1065 roku. Miała niegdyś okres świetności, była bowiem położona przy najruchliwszym raduńskim gościńcu Kraków - Wilno.

Sobotnie południe przynosi najważniejsze uroczystości. Przed Domem Polskim gromadzi się licznie miejscowa społeczność. Spore ożywienie wprowadzają media, w tym telewizja polska. Przyjeżdża pani Ambasador RP na Litwie E. Teichmann oraz wicekonsul. Błyskają flesze, spore poruszenie wśród mieszkańców, każdy chciałby zobaczyć uroczyste przecięcie wstęgi, którego dokonuje pani Ambasador w asyście starosty. Po chwili gorące oklaski oznajmiają, że mieszkańcy Ejszyszek dzięki własnej inicjatywie i zaradności oraz wydatnej pomocy państwa polskiego doczekali się ważnego ogniska polskości.

Niestety, wszystkie sale jak na razie są puste, nie ma żadnego wyposażenia, nawet krzesełka dla nowej pani dyrektor, którą została Grażyna Zaborowska - świeżo upieczona absolwentka polonistyki UJ w Krakowie.

Na scenę zostali wspólnie zaproszeni przedstawiciele naszej delegacji: wicestarosta i burmistrz. Okazuje się, że słowo Wyszków jest dobrze znane. Przedstawiciele naszych władz są witani serdecznymi oklaskami.

Dziękują za zaproszenie, nawiązują do owocnych kontaktów i deklarują dalszą współpracę. Wręczają prezent od społeczności Wyszkowa w postaci kolumny wraz z głośnikami oraz czterotomową encyklopedię. Intencje ofiarodawców zostały zawarte na grawerowanej w drewnie tablicy z poetyckim przesłaniem pieczołowicie dobranym przez panią Ewę Ciunkiewicz.

Zaczął się koncert. Na scenie pojawiły się trzy pokolenia. Najpierw zaprezentował się zespół dziecięcy "Kwiaty polskie", a potem przedstawił zespół "Ejszyszczanie". Śpiewało blisko 50 osób, tańczyło 10 par w strojach Księstwa Warszawskiego z artyzmem przypisanym tylko tego rodzaju zespołom, donośne i czyste głosy chóru, widoczne wzruszenie na twarzach, które udzieliło się całej sali. Końcowym akcentem była wspólnie odśpiewana "Rota".

Po występach dalszy ciąg świętowania przy szwedzkim stole. Nadchodzi wieczór pożegnań. Mnóstwo ciepłych rozmów, nowych kontaktów, dyskusji, wymiana zawodowych i samorządowych doświadczeń i zaproszeń.

W niedzielę rano uczestniczymy we Mszy świętej, jest jeszcze ciemno, lecz kościół pełen wiernych. Ksiądz proboszcz wobec całej parafii dziękuje "gościom z Wyszkowa". Po Mszy podejmuje nas śniadaniem i poleca wspaniałego przewodnika po Wilnie. Jest nim pan Michał Sienkiewicz, noszący imię po panu Wołodyjowskim a nazwisko też z Wołodyjowskim związane.

"Wyszkowiak", 19 01 2000

Od redakcji.

Powyższy skrócony przedruk, który udostępniamy Czytelnikom, szczególnie cieszy z powodu życzliwego zaangażowania się Wyszkowian we współpracę z miastem Ejszyszki i Domem Polskim. Niedawna wizyta w Wyszkowie dyrektor Grażyny Zaborowskiej, spotkania z władzami gminy, powiatu i dyrekcją Wyszkowskiej Fabryki Mebli "FAMA" daje szansę na wyposażenie gmachu.

Natomiast w DP od lutego rozpoczną działalność kurs przygotowawczy do egzaminu z języka polskiego, kółko teatralne. Przewidywane jest również otwarcie wystaw fotografii i malarstwa.

NG 6 (442)