Make your own free website on Tripod.com

10 - lecie Klubu Żołnierzy Armii Krajowej Ziemi Wileńskiej

4 lutego br. w siedzibie Zarządu Miejskiego ZPL na Zawalnej miało miejsce niezwykle uroczyste i podniosłe spotkanie, poświęcone 10 - leciu powołania Klubu Żołnierzy Armii Krajowej Ziemi Wileńskiej. Dekonspiracja, jak to nazwał w swoim referacie prezes Stanisław Kaczkan, nastąpiła właśnie dokładnie przed dziesięciu laty 4 lutego 1990 roku, kiedy to żołnierze Armii Krajowej po raz pierwszy po wojnie zebrali się na publiczne spotkanie w siedzibie ZG ZPL na ul. Wielkiej i powołali Klub, który na wyraźne żądanie władz zmuszony był niestety formalnie wyjść ze składu Związku i zmienić nazwę, ostatecznie mianując się Klubem Weteranów Wojny.

Referent, a także występujący, wspominając minioną dekadę, nadmieniając o wieloletniej Golgocie z rejestracją Klubu i inne przykłady szykan, podstawową jednak uwagę poświęcili pozytywom - upamiętnieniu miejsc walk i pochówku swoich kolegów, propagowaniu bogatej i trudnej historii Ziemi Wileńskiej, udziałowi w dyskusjach, dotyczących AK, spotkaniom z młodzieżą i ludnością na Litwie i w Polsce, niesieniu sobie nawzajem pomocy w potrzebie, udziałowi w różnych uroczystościach, związanych ze świętami państwowymi i narodowymi.

Niektóre twierdzenia, zawarte w wystąpieniach uczestników uroczystego spotkania, że nie wszystko udało się zrobić, że można było więcej - odbierało się z wielkim osobistym zażenowaniem, myśląc jak nam niekiedy brakuje tak wspaniałych ludzkich myśli, postaw! Nie ma też wątpliwości, że to przelana w latach wojny krew pozwala i dziś kolejnym pokoleniom Polaków wileńskich mieć moralne prawo czuć się odpowiedzialnymi współgospodarzami terenu, pielęgnować własne tradycje, mieć polskie szkolnictwo, zespoły, prasę itp.

Mimo woli nasuwało się pytanie - czy będzie jeszcze któreś pokolenie podobnie wiernie służyć Ziemi Wileńskiej?

Smutnym dysonansem, który przebrzmiał w trakcie uroczystości, była wiadomość, że wobec żołnierzy Armii Krajowej zrzeszonych w Klubie wszczęto śledztwo. W przeddzień jubileuszowych uroczystości 1 lutego br. prezes Stanisław Kaczkan został wezwany do prokuratury, gdzie domagano się od niego informacji o działalności AK w czasie wojny i obecnej działalności Klubu. Podobnie nieludzko wygląda trwające do dziś szykanowanie tych starszych osób poprzez nie zwracanie im ziemi, jak to ma miejsce w stosunku do Stefana Sawickiego z Podborza, który już osiem lat obija biurokratyczne progi różnych instytucji prosząc o zwrot swojej ziemi i lasu.

W uroczystym spotkaniu wzięli również udział Ambasador RP w Wilnie prof. Eufemia Teichmann, Konsul Generalny RP w Wilnie prof. Mieczysław Jackiewicz, Prezes Światowego Związku AK Okręgu Wileńskiego Ludwik Świda, Prezes Wileńsko - NowogródzkiegoŚrodowiska AK w Bydgoszczy Eugeniusz Siemaszko, przewodniczący ZPL Ryszard Maciejkianiec i inni.

NG 7 (443)